Gå til hovedindhold

Rødder-konceptet

Førskolebørnene er med i et Rødder forløb, fra 1. september året før de starter i skole, og indtil skolestart 1. august. Tryk Her!

11. nov. 2021
Tegnet illustration af trærødder

Rødder i Brande Børnehaverne

Rødderne er et koncept på tværs af de tre institutioner, hvor vi arbejder målrettet på, at øge barnets kompetencer inden skolestart. Vi oplever, at det er en god forberedelse for kommende skolebørn.

Når børnene kommer i skole, er det vigtigt at de er så godt forberedt som muligt på at

  • At være en aktiv del af et fællesskab (tage hensyn, give plads, vise respekt, tage initiativ)
  • At være selvhjulpen
  • At tage ansvar for egne ting
  • At kunne koncentrere sig
  • At forstå og udføre en fælles besked
  • At kunne agere uden gentagne opfordringer
  • At tørre sig selv efter toiletbesøg.
  • At kunne klæde sig hensigtsmæssigt efter vejret og forholdene

Vi vil, i tæt samarbejde med hjemmet, løbende evaluere på, det enkelte barns skoleparathed, og arbejdet henimod at blive det.

Fra 1. september hvert år, starter der en ny Røddergruppe op, i alle tre institutioner. Fra denne dag, samles, de børn der skal i skole efter sommerferien, i de enkelte institutioner, mandag-torsdag, hvor der arbejdes med forskellige hovedtemaer. Disse temaer er gennemgående i alle tre institutioner, og planlægges i fællesskab.

Vi vil, jo mere vi nærmer os skolestart, arbejde meget med relationer på tværs af institutionerne. Sådan at, hvis man går i en børnehave, udenfor eget skoledistrikt, så har barnet mulighed for at danne relationer fra en anden børnehave, der ligger i eget skoledistrikt. Dette kan give en lettere og mere tryg overgang til skolen.

Børn er meget forskellige, og kan forskellige ting. Nogle børn har brug for meget hjælp til noget, andre mindre - og omvendt i andre henseender - og derfor vil vi også benytte os af muligheden for nogle gange at dele gruppen op, så vi kan målrette pædagogikken efter børnenes behov.