Gå til hovedindhold

Hverdagens opbygning

Information om hverdagens struktur og opbygning

11. nov. 2021

Når børnene kommer i børnehave, er det selvfølgeligt en stor omvæltning, at komme fra dagplejen til børnehaven, hvor der er mange nye voksne og børn, som både det lille barn, men ikke mindst I, som forældre, skal forholde jer til.

Børnene har hver tilknyttet en primærpædagog, som er ansvarlig for at I, som forældre, får den information, I skal have, samt at der bliver udfyldt en dialogprofil, forud for en opstartssamtale ca 3-6 måneder efter at barnet er startet i børnehaven. Der udfyldes ligeledes en dialogprofil inden barnet skal i skole, og her udarbejdes også en overgangsbeskrivelse af både hjemmet og Børnehaven.

Børnene er ikke inddelt i faste grupper, men vil deltage i forskellige grupper, alt efter hvilke aktiviteter og værksteder, vi tilbyder. Ikke alle børn er med i alle værksteder og aktiviteter på samme tid, men alle børn bliver set og mødt på deres behov.

Derudover, arbejder vi som et hus "med åbent plan", Det vil sige, at børnene selvstændigt har lov til at vælge, hvem de vil lege med (små og store), og hvor de vil lege, når der ikke er værksteder eller aktiviteter.

Vi ved, at det er vigtigt, at børnene kommer ud hver dag, derfor er alle børnene på legepladsen så meget, som muligt i løbet af dagen, og vi flytter aktiviteter udenfor, såfremt der er mulighed for det. Der tages selvfølgeslig hensyn til vind og vejr, men samtidigt at det vigtigt at barnet lærer at færdes ude hele året.

Legepladserne i henholdsvis Tumlehøj, Blichersvej og Børnehuset rummer store udfoldelsesmuligheder, kuperet terræn, klatre træer, sandkasse - bålplads – gynger og meget mere.

Vores legepladser er offentlig tilgængelig, og er også åben udenfor børnehavens åbningstid.