Gå til hovedindhold

Arbejdet i forældrebestyrelsen

Forældrebestyrelsen består af forældre, medarbejdere og ledelse i Brande Børnehaverne.

05. okt. 2021

Bestyrelsesarbejdet i Brande Børnehaverne:

I Brande Børnehaverne har vi brug for jer forældre, til at være en del af bestyrelsesarbejdet. Vi har brug for, at nogen engagerer sig i vores arbejde med jeres børn, og komme med nye ideer og tiltag set fra et forældre perspektiv.

Rent praktisk foregår Bestyrelsesmøderne som følgende:

  • Vi mødes om aftenen (ca. fra kl 19-21) i en af de tre børnehaver
  • Forud for mødet er der sendt en dagsorden til alle medlemmer og suppleanter
  • Der drøftes forskellige aktuelle emner: såsom madordning, børns trivsel, hverdagen og strukturen i børnehaven, økonomi, personalenormeringer, aktiviteter og arrangementer for børnene.

Hovedopgaven for både medlemmer og suppleanter i forældrebestyrelsen er at deltage på bestyrelsesmøderne som, afholdes 4 gange om året. På møderne deltager Leder Helle Gregersen, én teamleder, én fast personalerepræsentant, Børnehavernes tillidsrepræsentant (TR), forældrerepræsentanter og suppleanter.

Det er også bestyrelsen der eks. søger fondspenge hjem til diverse tiltag i børnehaven eller andet man mener kunne gavne og højne kvaliteten i hverdagen for børnene.

Det kræver ikke noget specielt at kunne deltage, ud over en lyst til at få mere indsigt i Brande Børnehaverne.

Ud over den fælles bestyrelse, er der i hver af de tre børnehaver, et forældreråd.  Disse står for eller er behjælpelige med, planlægningen af diverse sociale arrangementer i børnehaven.