Gå til hovedindhold

Pædagogik i Brandebørnehaverne

Pædagogik i Brandebørnehaverne

Indhold

  Pædagogik
  Brande Børnehave er en tema institution med udgangspunkt i natur.

  I dagligdagen vægter vi læring gennem leg i et spændende og inspirerende miljø, hvor natur og udeliv er i højsæde.

  Vi lægger stor vægt på at være i naturen året rundt og bruger de muligheder naturen byder os. Derfor er vi ude det meste af dagen, hvor der laves forskellige aktiviteter, enten på legepladsen eller i nærmiljøet.

  Vi arbejder ud fra, at alt hvad der laves inde, kan laves ude, derfor er der ingen begrænsninger for, hvilke aktiviteter der sættes i gang.

  Der ud over, arbejder vi som et hus “med åbent plan”, Det vil sige, at børnene selvstændigt har lov til at vælge, hvem de vil lege med (små og store), og hvor de vil lege, når der ikke er værksteder eller aktiviteter.

  Vi er bevidste om, at vi som personale i børnehaven, har en opdragende funktion på børnene. Vi skal primært være med til at lære børnene de sociale spilleregler, selvhjulpethed, samt at tiltale hinanden på en god og anerkendende måde.

  Vi skal også være med til at gøre forældrene beviste om deres ansvar, når de har et barn i børnehaven.

  Vi skal som personale være opmærksom på de små signaler børn sender. Vi skal være der, når børnene har behov for det, og vi skal forme hverdagen i samspil med børnene.

  Vi tilstræber at være en positiv personalegruppe.

  Personalet skal være engageret, initiativrige, og skal have lyst til at udvikle og uddanne sig, så vi har en børnehave i konstant udvikling.

  Det er vores mål at være en tryg og attraktiv børnehave, hvor børn, forældre og personale trives.


  Idrætsbørnehaven Tumlehøj tager udgangspunkt i pædagogisk idræt.

  Det pædagogiske grundsyn i Idrætsbørnehaven Tumlehøj er, at det er vigtigt at børn bruger deres krop. Vi tror på at børn lærer gennem kroppen. Vi forsøger altid at tænke krop først, når vi sætter aktiviteter i gang.

  Vi er blevet certificeret gennem Peter Sabroe Seminarium. Pædagogisk idræt er en treenighed af idræt, leg og bevægelse. Vores institution bruger pædagogisk idræt som en metode til at støtte det enkelte barns generelle udvikling. Vi ser vores institution som et sted hvor idræt, leg og bevægelse kan foregå hele tiden og over alt. Det er en integreret del af hverdagen at opnå de pædagogiske mål gennem barnets krop og sanser. Dette vil styrke barnets generelle udvikling og skabe en kultur, hvor udvikling primært foregår gennem fysiske aktiviteter både med lav og høj puls.

  Vi vil gerne, at børnene oplever det at gå med bare tæer, blive snurret rundt, få fodbad og massage, er en lige så naturlig del af deres hverdag, som det at få læst en bog.

  Vi tror på, at mennesker udvikler sig ved at være aktive og ved at være i bevægelse i et gensidigt samspil med andre mennesker i en social verden. Dette gør sig gældende på alle områder. Gennem pædagogisk idræt styrkes børnenes fysiske, kognitive, sociale og psykiske udvikling.

  Vi tror på, at børn aktivt skal bruge deres kroppe og bevæge sig for at modningsprocessen kan blive stimuleret. Ved at bruge kroppen aktivt stimulerer børnene deres hjerner og krop til yderligere modning og vækst. Jo, bedre et barn har automatiseret forskellige motoriske færdigheder, jo, mere energi kan barnet frigive til nye læreprocesser. Det vil sige, at barnets motoriske færdigheder har stor betydning, både for barnets mulighed for indlæring af sociale færdigheder og kognitivindlæring. Hvis barnet hele tiden skal være koncentreret om at holde balancen, eller bare være tilstede med sin krop, så er der ikke frigivet meget plads til anden indlæring.

  Børn skal ikke være motionister, men derimod er bevægelsesglæden kodeordet! Det skal være glæden og indre motivation, der stimulerer barnet til at bevæge sig. Rum og rammer skal gøre at barnet ikke kan lade være med at bevæge sig. Det er vigtig med voksne, som er motiveret og gerne selv vil bevæg sig, da vi er gode rollemodeller for børenene. Vi har et håb om, at børnene bevarer deres lyst til bevægelse helt ind i voksen livet.

  Erfaringer har vist, at fokus på fysisk aktivitet udvikler børnenes kreativitet, handlingskompetence, bevægelsesglæde, sprog, sociale kompetence, etik og moral m.v. Der skabes en kultur, hvor udvikling og dannelse foregår gennem fysiske aktiviteter.

  Børnehuset

  Børnehuset blev i september 2019 lagt sammen med den kreativ-musiske børnehave Åhaven, og ledelsen fra Åhaven overtog Børnehuset. Vi har efterfølgende arbejdet med sammenlægningen af de to kulturer, og opbygningen af en ny fælles retning.

  Vi har bibeholdt Børnehusets Grønne spirer profil, men har også inkorporeret Åhavens kreativ-musiske profil. Det har passet fint ind i Børnehuset, som i forvejen havde en del elementer af denne retning i hverdagen.

  Det betyder, at vi blandt andet har besøg af Ikast-Brande Musikskole en gang om ugen, hvor grupper af børn har glæde af et musikforløb, hvor vi arbejder med rytmik og toner.

  Ydermere har begge børnehaver i længere tid arbejdet med ”Kulturspirene”, som er et samarbejde mellem en række kulturinstitutioner, bl.a. Operaen, Balletskolen, Billedskolen m.fl.

  I Børnehuset har vi meget fokus på den sproglige udvikling, og arbejder med verbal og nonverbal kommunikation både for voksne og børn som en vigtig del af hverdagen.

  Vi har fokus på den anerkendende pædagogik og alle elementer i den, både i vores arbejde med børnene, i det kollegiale samarbejde og i vores samarbejde med forældrene.

  Vi tager i arbejdet generelt udgangspunkt i børnenes udvikling, dannelse, læring og trivsel, og har en konstant og gennemgående refleksiv tilgang til dette, som vi også bruger i samarbejdet med forældre, studerende og andre samarbejdspartnere.

  Vores pejlemærke er, at gøre børnene klar til den verden, de skal fungere i. Det vil sige, at de skal rustes til at møde de udfordringer og muligheder, der kommer, såvel i deres skole som deres fritid, i  både de faglige og sociale sider af deres liv.

  Samtidig er vi os bevidste om vores konsulterende rolle for forældre, da vi gerne vil imødekomme det behov, vi ser for kvalificeret faglig vejledning til forældre, så de kan møde deres barns behov for stimulering og udvikling på bedste vis

  Vores sigte er ikke at gøre hverdagen så nem som mulig, men så udviklende som mulig for de børn, der er i børnehaven, så de hele tiden i trygge omgivelser får mulighed for at tilegne sig de kompetencer, de har brug for, for at kunne kapere deres hverdag.

  Vi har en god, humoristisk og professionel tone personalet imellem, og har en uformel og positiv tilgang til forældre, og oplever den samme tilbage.

  Personalet er meget bevidste om deres rolle, og alle har et ønske om at udvikle sig og lære, for hele tiden at have en dynamisk pædagogik.

  Personalet er sammensat af et lederteam med institutionsleder og teamleder. Derudover har huset både pædagoger og medhjælpere samt en administrativ medarbejder.

  Huset har fælles ledelse med børnehaverne Tumlehøj og Brande børnehave.

  Vi er som personalegruppe meget bevidste om stemning i huset, og den måde alle taler til hinanden på, både blandt børn og voksne. Vi har en god, let og humoristisk stemning, og har meget stor fokus på at alle føler sig mødt og anerkendt. Vi er åbne for at være i dialog med både børn og forældre for at imødekomme alles behov, samtidig med at vi selvfølgelig også har fokus på at vi, som fagpersoner, har en vejledende og rådgivende funktion i forhold til familierne.

  Personalet skal være engageret, initiativrige, og skal have lyst til at udvikle og uddanne sig, så vi har en børnehave i konstant udvikling.