Gå til hovedindhold

Studerende

Information for kommende studerende.

11. nov. 2021
VIA logo

Studerende

Praktikstedsbeskrivelse for Brande Børnehaverne.

Her kan der læses om de forskellige praktikker i børnehaven. 

FORVENTNINGER TIL STUDERENDE I BRANDE BØRNEHAVERNE:

 

For at synliggøre hvilke forventninger og krav vi stiller til dig, som pædagogstuderende, hos os, har vi udarbejdet en målsætning.

Vores forventninger til dig, som pædagogstuderende:

 • At du møder op hver dag til tiden, klar til at arbejde. Det vil sige at du er frisk og veludhvilet, og har det på og med som du skal bruge i løbet af dagen (madpakke, udendørs tøj og fodtøj).
 • At du i løbet af den første uge får hængt en seddel op med billede, navn, hvad du skal foretage dig i børnehaven og hvor længe du skal være her.
 • At du har styr på de forskellige aftaler og deadlines til Via og lader vejlederen vide hvornår de forskellige dokumenter skal udfyldes og afleveres. Det er din uddannelse, og vi forventer du tager ansvaret herfor.
 • At du er engageret, nysgerrig og at du undrer dig.
 • At du er nærværende og lyttende.
 • At du arbejder selvstændigt og udviser selvstændighed og initiativ til forskellige opgaver.
 • At du er motiveret til at deltage i det daglige arbejde, såvel det pædagogiske som det praktiske, og at du forholder dig åbent og reflekterende til den daglige praksis.
 • At du på forhånd har sat dig ind i relevant materiale og at du har forholdt dig til det.
 • At du kan indgå i børnehavens daglige pædagogiske praksis: Udvise samarbejdsvilje og aktivt arbejde med begreber som overblik, situationsfornemmelse og kommunikation med kollegaer. Som studerende skal du være loyal overfor husets regler og beslutninger.
 • At du tager aktivt del i den pædagogiske debat og formidler din viden både i dagligdagen og til personalemøder.
 • At du tager initiativ til forskellige aktiviteter /projekter. Planlæg - gennemføre - evaluere, hvilket du som studerende skal have for øje.
 • At du er omstillingsparat f.eks. til at være i forskellige grupper
 • Du skal kunne Indgå i og udvikle relationer og støtte andres evne til etablering af relationer: studerende skal udvikle sine relationsmæssige forudsætninger, sociale færdigheder og personlige indsigt ved at opsamle erfaringer fra praksis gennem iagttagelser, reflektere over dem samt videregive dem.
 • At du kan arbejde professionelt når du er på arbejde, og lade dit privatliv blive derhjemme (og din mobil i tasken). Dette gælder også hvis du privat kender nogle af familierne i børnehaven.
 • At du får hils på alle forældre i huset, med hånd. Det er bedre at du kommer til at hilse på nogle flere gange end hvis du slet ikke får hilst.
 • At du siger til personalet eller vejleder i huset hvis der er noget du er utilfreds med, og ikke snakker med andre om det i stedet.
 • At du er loyal overfor husets politikker
 • At du overholder din tavshedspligt som du har skrevet under på, også efter praktikken er ophørt.
 • At du er forberedt til vejledning og skriver referat efter hver gang.
 • At du holder dit fravær på et absolut minimum og lægger evt. tandlæge og lægeaftaler udenfor din arbejdstid.
 • At du opfører dig som rollemodel overfor børnene. Dette indbefatter at du:
 • Er venlig og imødekommende overfor såvel børn som personale og forældre
 • Har en anerkendende tilgang til andre
 • Deltager sammen med børn og voksne, og ikke går rundt i egne tanker
 • Har en positiv indstilling til aktiviteterne, også i regnvejr på legepladsen
 • Taler pænt til og med alle i børnehaven.

 

Når du møder ind på arbejde:

 • Skal du læse i beskedbogen.
 • Se ugeplanen for, hvad der skal ske den pågældende dag.
 • Tjekke mødeplanen da der kan være ændringer.
 • Sige godmorgen til alle dine kollegaer, så alle ved at du er på arbejde.

 

Vi kan tilbyde dig:

 • En venlig og imødekommende personalegruppe.
 • En engageret og aktiv personalegruppe.
 • En forberedt og lydhør vejleder, som er positiv indstillet på en spændende praktik.
 • En fast ugentlig vejledningstime.
 • En institution, hvor der ikke er meget ”vi plejer”.
 • Mulighed for mange forskellige arbejdsopgaver og indsigt i hverdagen i en børnehave.
 • Teoretisk inspiration.
 • Opbakning til din uddannelse.
 • Arbejdstider på lige fod med det øvrige personale, altså både tidligt og sent. Er du afhængig af offentlige transportmidler, kan du bruge eventuel ventetid på dit studie og er her velkommen til at benytte personalerummet.
 • At vi forholder os til Via og pædagoguddannelsens krav om mål og samarbejder med dig om at nå dem.
 • Åben og ærlig kommunikation.
 • Konstruktiv kritik på din praksis (ikke personlig kritik).
 • At vi er up to date med litteratur og står dig til fri afbenyttelse i din praktikperiode (ikke en del af arbejdstiden).